Belgische IPU-groep

De Belgische Groep van de IPU vertegenwoordigt het Federale Parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat) in de IPU.

Kamerleden en senatoren dienen hun actieve belangstelling voor de activiteiten van de groep te tonen door zich in te schrijven. De meeste fracties schrijven hun leden collectief in. De leden van de Groep komen minstens eenmaal per jaar bijeen in Algemene Vergadering.

Binnen de IPU-groep zijn 71 bilaterale secties of vriendschapsgroepen opgericht. Die hebben tot doel de contacten met de parlementen van andere landen te bevorderen. De kamerleden en senatoren schrijven individueel en op eigen initiatief in voor de bilaterale secties.

De leiding van de Belgische Groep is in handen van een Bureau.

Een delegatie bestaande uit leden van het Bureau van de Belgische IPU-groep neemt deel aan de halfjaarlijkse assemblees van de IPU en aan de jaarlijkse hoorzitting van de IPU in de UNO in New York. Kamer en Senaat wijzen ook ad hoc afgevaardigden aan om deel te nemen aan de gespecialiseerde conferenties die de IPU organiseert.

Belgische parlementsleden bekleden geregeld belangrijke functies in de IPU (rapporteur, lid van een commissiebureau of een speciale commissie van de IPU).