Interparlementaire Unie (IPU)

Wat is de IPU?
Doel van de IPU
Relatie met de Verenigde Naties
IPU-vergaderingen
Parlementaire databank (PARLINE)
Informatie en publicaties

 

Wat is de IPU?

De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en en heeft haar internationaal secretariaat in Genève.

De IPU bestaat sinds 1889 en is daarmee de oudste multilaterale politieke organisatie. België is een van de negen stichtende lidstaten.

Op dit ogenblik zijn de parlementen van bijna 180 soevereine staten lid van de IPU, terwijl 12 internationale assemblees, onder andere het Europees Parlement en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, geassocieerd lid zijn.

De voorzit(s)ter van de IPU wordt voor drie jaar verkozen. Op dit ogenblik is de heer Duarte Pacheco (Portugal) voorzitter van de IPU (sinds november 2020).

 

De secretaris-generaal van de IPU is Martin CHUNGONG (Kameroen).

 

Doel van de IPU

De Interparlementaire Unie heeft tot doel:

 • bij te dragen tot de vrede en de veiligheid in de wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie;
 • het parlement als essentiële instelling voor democratie en goed bestuur te versterken.

De IPU is een referentie geworden:

 • door haar inspanningen om de stem van de parlementsleden te laten horen binnen de Verenigde Naties en in de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
 • inzake verdediging van de vrije meningsuiting dankzij haar Comité voor de mensenrechten van parlementsleden
 • in het promoten van de deelname van vrouwen en jongeren aan de politiek.

De IPU werkt op basis van een strategie voor vijf jaar.

 

Relatie met de Verenigde Naties

De Interparlementaire Unie heeft sinds 2002 het statuut van permanent waarnemer bij de Verenigde Naties en heeft een kantoor in New York.

In 2007 werd binnen de IPU-Assemblee een commissie voor VN-aangelegenheden opgericht.

De IPU werkt voor veel van haar projecten en activiteiten nauw samen met gespecialiseerde VN-instellingen zoals UNDP (United Nations Development Programme), UNICEF, HCR (High Commissioner for Refugees), HCHR (High Commissioner for Human Rights) of UN Women.

 

IPU-vergaderingen

De Assemblee van de Interparlementaire Unie vergadert tweemaal per jaar.

Daarnaast organiseert de IPU geregeld gespecialiseerde vergaderingen, met name in het raam van de grote VN-conferenties en andere mondiale intergouvernementele bijeenkomsten.

Elk jaar vindt op de zetel van de Verenigde Naties in New York een gemeenschappelijke parlementaire hoorzitting van de IPU en de UNO plaats.

Sinds 2003 organiseert de Interparlementaire Unie samen met het Europees Parlement éénmaal per jaar een Parlementaire Conferentie over de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

In het kader van haar programma voor capaciteitsversterking ten behoeve van de parlementen organiseert de IPU ook seminaries die zich specifiek richten tot de parlementen van bepaalde regio's in de wereld of tot de parlementaire commissies die zich met een bepaald domein bezighouden (mensenrechten, genderkwesties).

Geplande IPU-vergaderingen

 

Parlementaire databank PARLINE

De PARLINE-databank bevat een schat aan informatie over de structuur en werkmethodes van alle nationale parlementaire kamers die in de wereld bestaan.

 

Informatie en publicaties

 • Nieuwsflashes (Engels)
  Nieuwsflashes (Frans)
 • Perscommuniqués (Engels)
  Perscommuniqués (Frans)
 • Jaarlijks verslag van de secretaris-generaal over de activeiten van de IPU (Engels)
  Jaarlijks verslag van de secretaris-generaal over de activiteiten van de IPU (Frans)
 • Rapporten en onderzoeksresultaten

  De IPU doet vaak enquêtes bij de parlementen. De resultaten worden geïntegreerd in PARLINE of gepubliceerd in de vorm van een rapport. Een recent voorbeeld is de enquête die peilde naar de aanwezigheid van jongeren in de parlementen (2018).

  Sommige enquêtes worden op regelmatige basis uitgevoerd, bijvoorbeeld die over het e-parlement (2008, 2010, 2012, 2016, 2018) of over de aanwezigheid van vrouwen in het parlement (jaarlijkse enquête, die sinds 2005 wordt uitgevoerd naar aanleiding van de Internationale dag van de vrouw op 8 maart). Sinds 2008 wordt minstens om de twee jaar een poster uitgebracht die de toestand aanschouwelijk maakt op een wereldkaart. In 2015 werd een overzicht van de evolutie tijdens de laatste twintig jaar gepubliceerd.

  In 2012 bracht de IPU samen met UNDP (United Nations Development Programme) voor het eerst een "Global Parliamentary Report" uit, dat de algemene situatie van de parlementen in de wereld wil schetsen. De focus van dat eerste rapport was de veranderende invulling die aan de parlementaire vertegenwoordigingsfunctie gegeven wordt. In 2017 werd een tweede rapport gepubliceerd over parlementaire controle op de regering.

 • Praktische handboeken voor parlementsleden

  Sinds 1999 heeft de IPU al een veertigtal van die handboeken gepubliceerd. Elk nummer geeft een overzicht van het bestaande internationale recht en voorbeelden van nationale wetgeving of andere actie door parlementen in een welbepaald domein, gaande van de bestrijding van de discriminatie tegen vrouwen tot de bescherming van vluchtelingen, van nationale verzoeningsprocessen tot de rol van het parlement in het begrotingsproces, van de bescherming van kinderen tot de controle van het parlement over de veiligheidsdiensten, van de strijd tegen HIV/aids tot het voorkomen van natuurrampen.  Lijst (Engels)
  Lijst (Frans)
 • Algemene lijst van de publicaties van de IPU (Engels)
  Algemene lijst van de publicaties van de IPU (Frans)