"In de kijker" - Archief

2018
17 oktober 2018 IPU verwerpt definitief het Belgische voorstel om in de commissie Democratie en mensenrechten over discriminatie van LGBTI's te spreken.
16 oktober 2018 Studie van de IPU en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa wijst op wijdverspreid seksisme, pestgedrag en geweld tegen vrouwen in de parlementen in Europa.
30 juni 2018 IPU promoot 1e Internationale dag van het parlementarisme.
28 maart 2018 Rapporteur Andries Gryffroy ziet zijn inspanningen bekroond met de goedkeuring van een IPU-resolutie over het betrekken van de privésector bij de realisering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, meer bepaald doelstelling 7 (toegang tot energie).
28 maart 2018 Belgisch voorstel voor een paneldebat in de IPU-commissie Democratie en mensenrechten over de discriminatie van LGBTI blijft voor beroering zorgen.
27 maart 2018 Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu verkozen in het Bureau van de commissie Democratie en mensenrechten van de IPU.
23 februari 2018 Een delegatie van de Belgische IPU-groep brengt hulde aan de slachtoffers van de terreuraanslag in New York van 31 oktober 2017.
2017
18 oktober 2017 Voorstel van de Belgische delegatie om in de IPU-commissie Mensenrechten en democratie een paneldebat te houden over de discriminatie van LGBTI zorgt voor commotie in de Assemblee.
18 oktober 2017 Senator Brigitte Grouwels verkozen tot lid van het IPU-comité Midden-Oosten.
16 oktober 2017 Senator Andries Gryffroy werkt voor de IPU aan een resolutie over duurzame energietoegang voor iedereen (SDG 7).
16-20 juli 2017 Senator Brigitte Grouwels brengt verslag uit over het High-Level Political Forum (HLPF) Duurzame ontwikkeling van de UNO.
5 april 2017 Belgische delegatie distantieert zich van IPU-resolutie over het principe van niet-interventie in de binnenlandse aangelegenheden van staten.
5 april 2017 IPU kiest Belgisch voorstel als onderwerp voor de volgende resolutie van haar commissie Duurzame ontwikkeling, Financiën en Handel en stelt senator Andries Gryffroy aan als rapporteur.
4 april 2017 Op voorstel van de delegaties van België, Kenia en het Verenigd Koninkrijk keurt de IPU een urgentieresolutie goed over de hongersnood in Jemen en delen van Afrika.
14 maart 2017 De voorzitters en ondervoorzitters van de bilaterale secties ontmoeten de ambassadeurs van de betrokken landen.
2016
12-13 december 2016 Ondervoorzitster Olga Zrihen vertegenwoordigt de Senaat op de 11e vergadering van vrouwelijke parlementsvoorzitters van de IPU in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).
27 oktober 2016 IPU keurt strategisch plan voor 2017-2021 goed.
26 oktober 2016 Volksvertegenwoordiger Stéphane Crusnière stelt op de IPU-Assemblee in Genève de Belgische wet op de aasgierfondsen voor.
18-22 juli 2016
13-14 juni 2016
Volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen vertegenwoordigt de Belgische Groep op conferenties van de IPU over de WTO en de SDG's.
30 juni 2016 Voorzitter van de Twaalf Plus Groep Philippe Mahoux geeft het standpunt van de Groep over de nieuwe vijfjarenstrategie van de IPU.
23 juni 2016 IPU-voorzitter Pol Van Den Driessche neemt op uitnodiging van de Britse IPU-groep deel aan een waarnemingsmissie voor het referendum over de Brexit.
23 maart 2016 IPU keurt op voorstel van senator Destexhe een resolutie over de bescherming van het werelderfgoed goed.
20 maart 2016 Senator Pol Van Den Driessche brengt als IPU-facilitator voor Cyprus afgevaardigden van het parlement van Cyprus en Turks-Cypriotische politieke vertegenwoordigers samen tijdens de Assemblee in Lusaka.
6 maart 2016 Perscommuniqué over het bezoek van een IPU-delegatie in Palestina en Israël (28 februari - 4 maart 2016).
2015
21 oktober 2015 Vijf Belgische parlementsleden verkozen voor functies in de IPU.
19 oktober 2015 Senator Alain Destexhe onderscheidt negen grote uitdagingen inzake bescherming van het werelderfgoed in zijn verslag aan de Commissie duurzame ontwikkeling, financiën en handel van de IPU.
31 augustus - 2 september 2015 Kamervoorzitter Siegfried Bracke en Senaatsvoorzitster Christine Defraigne nemen deel aan de 4e Wereldconferentie van parlementsvoorzitters in de UNO in New York.
22 juni 2015 Senator Philippe Mahoux vertegenwoordigt de IPU op een panelgesprek in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over de inbreng van de parlementen in de "Universal Periodic Review".
1 april 2015 Onder voorzitterschap van senator Philippe Mahoux keurt de Twaalf Plus Groep een gespierde verklaring over de toestand in Oekraïne goed.
1 april 2015 IPU kiest Belgisch voorstel als onderwerp voor de volgende resolutie van haar commissie Duurzame ontwikkeling, Financiën en Handel en stelt senator Alain Destexhe aan als rapporteur.
31 maart 2015 Op voorstel van België en Australië keurt de IPU-Assemblee een urgentieresolutie goed over de strijd tegen Daesh en Boko Haram.
2014
21 oktober 2014 Voorzitter en Bureau van de Belgische IPU-groep voor de 54e legislatuur aangesteld.
16 oktober 2014 Senator Philippe Mahoux voor twee jaar verkozen tot voorzitter van de Twaalf Plus Groep.